Begraven in de gemeente Rijssen

Begraven op de begraafplaats Het Lentfert van de gemeente Rijssen-Holten.

Als iemand in uw familiekring of naaste omgeving sterft, lijkt het alsof de wereld even stilstaat. Er is dan nauwelijks tijd om het sterven van een dierbare emotioneel een plaats te geven, laat staan om over allerlei moeilijke beslissingen rustig na te denken.

Begraafplaats gemeente Rijssen

Als Ichthus Uitvaartzorg hebben wij ruime ervaring in het verzorgen van begrafenissen. De begrafenis kan op een begraafplaats plaatsvinden naar uw keuze. In Rijssen vindt u de gemeentelijke begraafplaats Het Lentfert aan de Schapendijk te Rijssen.

Ook het naastgelegen uitvaartcentrum kan een locatie zijn om op te baren en waar de rouwdienst plaats kan vinden. Voor de rouwdienst zal er meestal gebruik gemaakt worden van het betreffende kerkgebouw van de gemeente waar de overledene lid was of aan verbonden was. In de meeste gevallen zal er thuis opgebaard worden wij als Ichthus Uitvaartzorg zijn hier dan ook een voorstander van en op ingericht.

Ichthus Uitvaartzorg is een christelijke begrafenisonderneming die vanuit zijn christelijke / reformatorische identiteit geen crematies verzorgen. Vanuit deze identiteit zijn we dan ook veelal werkzaam in de Gereformeerde Gemeente, Gereformeerde Gemeente in Nederland, Oud Gereformeerde Gemeente, Hersteld Hervormde Gemeente, Hervormde Gemeente, Protestantse Gemeente Open Hof Rijssen, Gereformeerde kerk De Kandelaar Holten ook families die niet verbonden zijn aan een kerkelijke gemeente doen een beroep op ons.

Wij bieden u hulp

Als Ichthus Uitvaartzorg kunnen en willen wij juist op dat moment iets voor u betekenen. Het is niet alleen ons vak, maar wij ervaren het ook als onze roeping om mensen bij te staan, waar nodig te steunen en te helpen bij het maken van de soms moeilijke keuzes die een begrafenis en afscheid van een dierbare met zich meebrengt.